Serwisowanie odzieży

Nie musisz kupować odzieży dla swoich pracowników.  Możesz ją u nas wynająć, tak jak bierzesz w leasing samochód lub maszynę! Zapewnimy Ci ponadto regularne pranie i naprawy tej odzieży.

System obsługi serwisowej w wykonaniu firmy ARIS zapewnia schludny wygląd pracowników oraz spełnienie wymagań norm bezpieczeństwa i higienicznej pracy w każdym zakładzie pracy. Świadczona przez nas usługa opiera się na indywidualnym podejściu do każdego klienta i każdego pracownika. Odzież robocza i ochronna jest szyta „na miarę” dla każdego pracownika zgodnie z zaproponowanym przez klienta wzorem. Każda sztuka odzieży oznaczona jest za pomocą trwałej metki identyfikacyjnej zawierającej istotne informacje w formie jawnej i kodu kreskowego takie jak: nazwa firmy, nazwisko pracownika, indeks w systemie, datę wyprodukowania-wydania odzieży, numer przydzielonego kompletu itp. Ilość kompletów odzieży przydzielonej dla każdego pracownika jest dopasowana do wymagań wykonywanej pracy. Dostarczamy również szafki skrytkowe na czystą odzież oraz szafki wrzutowe na brudną odzież. Najczęściej dostarczamy po trzy komplety ubrań zapewniające rotacyjną, cykliczną wymianę odzieży według zasady: pierwszy z kompletów jest użytkowany przez pracownika, drugi – czysty leży w szafce skrytkowej, natomiast trzeci znajduje się w firmie ARIS i jest poddawany czynnościom serwisowym: pranie, czyszczenie, naprawy itp. W ustalony dzień tygodnia nasi pracownicy-serwisanci  dostarczają czyste komplety ubrań do indywidualnych skrytek pracowniczych i zabierają brudną odzież z szafek wrzutowych tzw. brudowników. Cykle wymiany powtarzają się w równych ustalonych odstępach czasu np. 2 razy na tydzień, co tydzień, co 2 tygodnie itd.

Trwałe znakowanie odzieży gwarantuje, że dana sztuka odzieży wróci do właściwej skrytki, a tym samym do właściwej osoby. Ponadto pozwala to na kontrolę obiegu odzieży, tworzenie protokołów przekazania, zestawień, statystyk i analiz.

Dla zapewnienia szczelności systemu i zapewnienia, że wszystkie sztuki odebrane jako brudne wrócą do klienta po praniu stosujemy przejrzystą procedurę kontrolną:

  1. Odzież jest liczona przy odbiorze od klienta i sporządzany jest protokół tej czynności. Klient otrzymuje „on-line” kopię tego protokołu.
  2. Odzież jest skanowana na wejściu do pralni odzieży brudnej i na wyjściu z pralni odzieży czystej. Na tej podstawie sporządzane są protokoły przekazania dostarczane klientowi przy dostawie odzieży czystej oraz w formie elektronicznej.

Jeżeli poszukujecie ułatwień w zarządzaniu odzieżą roboczą prosimy o kontakt. Nasi doradcy w rozmowie telefonicznej oraz podczas wizyty zaprezentują szczegółowe rozwiązania i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dzięki współpracy z PPUiH ARIS, każdy z pracowników ma zawsze do dyspozycji czysty komplet odzieży roboczej.

 

Schemat systemu obsługi serwisowej w wykonaniu firmy ARIS